scrolltop scrollbottom
Podmienky používania


Autorské práva a šírenie obsahu web stránok

Obsah týchto stránok je chránený autorským právom. Obsahom sa rozumejú napríklad články, fotografie a obrázky. Opätované vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto stránok a jednotlivých nástrojov, ktoré tvoria ich súčasť, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora výslovne zakázané.

Obsah týchto web stránok môže byť zobrazovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ sa zaväzuje, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa stránok.

Prevádzkovateľ týchto stránok ponúka užívateľovi, ktorý navštívi tieto stránky, svoje služby bezplatne.

Použité ochranné známky sú vlastníctvom ich skutočných vlastníkov a vzťahujú sa na ne všetky ustanovenia príslušných legislatívnych noriem.

Ochrana osobných údajov

Používanie týchto stránok nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov. V prípade, že má užívateľ záujem využiť aj niektoré špeciálne služby stránok, môže byť požiadaný o uskutočnenie jednoduchej registrácie, súčasťou ktorej je takisto niekoľko základných osobných informácií.

Všetky údaje, ktoré užívateľ poskytne v rámci obsahu na týchto stránkach, napríklad v súťaži, budú použité výlučne len na potreby, ktoré sa budú týkať súťaže. Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje neposkytnúť tretím stranám a chrániť osobné údaje užívateľov.

Ochrana osobných údajov poskytnutých prostredníctvom Facebooku

Všetky údaje, ktoré užívateľ poskytne v rámci obsahu na týchto stránkach prostredníctvom sociálnej siete Facebook, sa prevádzkovateľ zaväzuje chrániť a neposkytnúť tretím stranám. Pod osobnými údajmi sa rozumie meno, priezvisko a ID číslo. Prevádzkovateľ bezpečne uchováva údaje užívateľov Facebooku len pre potrebu ich identifikácie v hlasovaní alebo súťaži a vyhlásenie výhercu žrebovania alebo súťaže.